banner 728x250

Katresna Keur Abdi Nagri Kabupaten Pangandaran Ti H. Adang Hadari Jalaran Lengser Damel Salaku Wakil Bupati

  • Bagikan
banner 468x60

Pangandaran-kicaunews.com, H. Adang Hadari dina denget ieu dinten Sabtu ping 26 September 2020 lengser damel salaku Wakil Bupati Pangandaran, lebet dina mayunan masa Cuti, dina mayunan Pilkada nu baris dilaksanakeun ping 9 Desember 2020 nu bade dongkap ngadugikeun dina unggelna, wargi-wargi nu sami bakti diri ka Nagri, baraya nu sami seba raga ka Nagara, para Abdi Nagri Hususna para ASN di lingkungan Pamarentah Daerah Kabupaten Pangandaran nu ku sim kuring di pireueus tur di picinta.

“Kirang langkung opat taun satengah lamina urang sasarengan ngaheuyeuk dayeuh ngolah Nagara di tatar Kabupaten Pangandaran di widang padamelan sewang-sewangan, kirang nyeri peurih tos kapanggih lara wirang tos kasorang, suka sinarengan duka pada-pada kaalaman,” saur H. Adang.

banner 336x280

Lajengna H. Adang Hadari, mudah-mudahan sagala rupi perjuangan sinareng pangorbanan warga sadaya di catet janten sabagian Amal Soleh kenging nilai Ibadah di payuneun Alloh SWT, kalayan kenging imbalan nu pangsaena, imbalan mungguh mantena Dzat Nu Maha Welas tur Heman, amiiiiin.

“Dinten ieu pisan Sabtu ping 26 September 2020, sim kuring H. Adang Hadari lengser tina pancen damel salaku Wakil Bupati Pangandaran, lebet masa Cuti dina mayunan Pilkada nu baris dilaksanakeun ping 9 Desember 2020 nu bakal dongkap, yen sim kuring bade ngiring ancrub dina kontestasi Pilkada Pangandaran 2020.

“Kabingah reujeung kasedih pacampur pagaliwotah minuhan rasa nu hese di gambarkeun ku carita, mung nu jelas danget ieu ngalangkungan kecap wawakil ucap, yen sim kuring seja tamada ka sadaya Abdi Nagri para ASN utamina,” unggelna.

“Tina dasarna karumasaan diri rehna sepi ku pangarti raga tuna pangabisa, kalayan kasengker ku kamampuhan dina kalungguhan salaku Wakil Bupati sim kuring teu bisa jadi Bapa nu sampurna, tangtos seueur nu ngaraos kuciwa manah alatan prilaku sim kuring sacar pribadi nu kurang merenah, atanapi ku kataledoran sim kuring dina hal padamelan utami pakait sareng pakentingan Wargi-wargi para ASN pada umumna,” lajeng H. Adang.

Baca juga :  Polsek Cililin Lakukan Patroli Malam Pantau Aktifitas Warga

Masih lajeng H. Adang Hadari,  ku hal eta tina ati anu wening di sarengan setrana manah, sim kuring meredih ka wargi-wargi ASN Kabupaten Pangandaran mugi agung cukup lumur jembar nya sihaksami, kersa ngahapunten kana samukawis kaluput-lepatan sim kuring
Kalih kaluwarga.
Sateuacana mungkas guaran carita, manawi teu kaabotan sadayana, sim kuring mulang hoyong di sarengan du’a wireh sakumaha kauninga insyaalloh sim kurinh H. Adang Hadari baris sasarengan sareng H. Supratman seja majeng dina Pilkada Kabupaten Pangandaran kanggo nangtoskeun Bupati sareng Wakil Bupati Pangandaran dina periode 2021-2026, nu maksadna hoyonh nuntaskeun tapak lengkah nu ka langkung, Pangandaran nu geus sae sing langkung sae, utamina hoyong ngawujudkeun cita-cita Pamekaran Kabupaten Pangandaran nyatana ningkatkeun ajen-inajen kahirupan sarta karaharjaan masarakat Pangandaran ti sagala lapisan sanes munh sabagian.

“Ku hal eta, wening galih nu di pamrih jembar manah nu di seja, pidu’a anu kasuhun mugia pamaksadan sim kuring H. Adang Hadari kalih H. Supratman kenging ijin Alloh kalayan aya dina rido Mantena,  pangdorong tur pangrojong kalintang di antos,  sakitu nu tiasa kadugikeun, hapunten bilih aya pisanggem sim kuring nu teu luyu sareng kakedahan, “Pileuleuyan para Abdi Nagri…. pileueleuyan para ASN….. Pileuleuyan urang pisah sakedapan, insyaalloh ba’da Pilkada urang baris sasarengan deui ngaheuyeuk Pangandaran dina kaayaan “AMAN” sangkan Rahayat ngarasa genah, ngareunah tur tumaninah ngababakan si sarakan anyar Kabupaten Pangandaran.” ringkeus H. Adang Hadari.
***Nurzaman***

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *