banner 728x250

Rasa Sukur H. Adang Hadari Ka Dzat Alloh Robbul Gofur Yen Dinten Salasa, 22/09/2020 Parantos  Ngajabat Salaku Wakil Bupati Pangandaran

  • Bagikan
banner 468x60

Pangandaran-kicaunews.com, Sim kuring H. Adang Hadari salaku Wakil Pamingpin di Kabupaten Pangandaran salami ngajabat dugi ka denget ieu, alhamdulillah ku kersana Anu Kagungan yen dina dinten ieu ping Salasa, 22 September 2020, di sarengan rasa sukur ka Dzat Alloh Robbul Gofur, mangrupiken dinten anu pinuh ku ka bagjaan khususna kanggo sim kuring sacara pribados, parantos rengse ngalaksanakeun sadaya program nu tos di maksadkeun ti taun 2016 dugi ka awal taun 2021.

Unggel H. Adang Hadari, anjena dina ngajabat salaku Wakil Bupati anu sasarengan H. Jeje Wiradinata salaku Bupati Pangandaran periode 2016-2021, ngemban amanah kapercanten ti Masyarakat Pangandaran ngalaksanakeun program nu janten udagan pangharepan masyarakat Pangandaran nu pada umumna, namung ti sapengkereun ka bingah eta nyelip rasa karisi sareng ka sedih nu teu aya bandingna, margi sim kuring sadar yen Manusa teh mahluk nu teu luput tina kalepatan.

banner 336x280

Lajengna H. Adang ngauningakeun yen aya istilah,
“Takdir teu beunang di pungkir, kadar teubeunang di singlar,  titis tulis bagja awak di tangtoskeun ku hakekat kersaning Maha Kawasa Dzat Alloh, tah ku hal eta dina kasempetan ieu pisan widian sim kuring seja mundut di hapunten, nu ka hiji ka pangersa H. Jeje Wiradinata, dina sim kuring nyarengan pangersa salaku Bupati Pangandaran, tangtos seueur hal-hal anu kirang sapagodos sareng mamanahan pangersa, dina prilaku miwa pamikiran, da yakin eta mah kabodohan sim kuring sacara pribadi, sakali deui dina saperkawis kaluput lepatan oge kakirangan sim kuring, hapunten anu kasuhun.

Nu kadua, ka sadaya jajaran DPRD Kabupaten Pangandaran dina kapasitas sim kuring salaku Wakil bupati, tangtos seueur hal-hal nu tos sayaktosna kedah janten tanggel waler sim kuring kanggo midamelna, namung nu teu buktos, seueur anu teu kapidamel ku sim kuring sakumaha kekedahana, ieu oge sami hapunten anu kasuhun.

Baca juga :  Kasat Sabhara Polres Cimahi Gelar Operasi Yustisi

Nu katiluna,  ieu langkung utami pisan kanggo ka sakumna lapisan warga masyarakat Kabupaten Pangandaran, sim kuring H. Adang Hadari, dina nyepeng damel salaku Wakil Bupati Pangandaran, yen ieu sadaya sareatna kadeudeuh, kanyaah sadaya warga masyarakat Pangandaran anu nibamkeun pilihan ka sim kuring nalika Pilkada taun 2015.

“Salaksa harepan warga utamina kanggo ningkatkeun ajen inajen kahirupan masyarakat Pangandaran, di percantenkeun ka sim kuring,  namung dina kanyataannana sim kuring sadar, tangtos masih keneh seueur kahoyong masyarakat anu teu acan ka realisasikeun,” unggelna H. Adang.

“Ku hal eta sakali deui ka sakumna warga masyarakat Kabupaten Pangandaran, tina kaireug talingeuhan, oge kataledoran sim kuring dina ngalaksanakeun amanah eta, mugi kersa ngahapunten,” saur H. Adang.

Atuh salajengna unggelna H. Adang, sakumaha kauninga ku sakumna warga masyarakat dina danget ieu sim kuring aya maksad seja majeng dina Pilkada 2020, baris sasarengan H. Supratman, geusan neraskeun pangwangunan Pangandaran nu geus sae sangkan langkung sae, sakumaha cita-cita anu di gagas dina Pamekaran Kabupaten Pangandaran.

“Atuh ku hal eta dina kasempetan ieu oge sim kuring neda widi pangjurung pangrojong tur neda pidu’a ka sadaya masyarakat Kabupaten Pangandaran, mugi sadaya pamaksadan sim kuring kalih H. Supratman, kabiruyungan  aya dina restu oge aya dina ridona Alloh SWT, amiiiin.” dina panutupna.
***Nurzaman***

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *