oleh

Maknai Pancasila, PB HMI : Sumber Etika Dalam Berbangsa

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia, memegang peranan penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila adalah ideologi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu fungsinya adalah sebagai sistem etika dimana etika itu sendiri merupakan gabungan dari tiga unsur, yaitu nilai, norma, dan moral. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain. Tutur Muhammad Nur Fikri, Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) priode 2016-2018.

Sebagai suatu nilai, pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Republik ini. Tegas Fikri, Kamis, 1 Juni 2017, di Jakarta.

“Adapun nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan yang nyata dalam masyarakat, bangsa, maupun negara, maka nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam suatu norma-norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman yang jelas.”

Kita menyadari bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan antara untaian sila dengan sila lainnya. Setiap sila mengandung makna dan nilai tersendiri.

Dengan menjiwai butir-butir Pancasila masyarakat dapat bersikap sesuai etika baik yang berlaku dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap tingkah laku kita. Pungkas Wabendum PB HmI ini.

(A Widhy)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru